Bibliography - Bombers

Andersson, Lennart; B 3 Junkers Ju 86 i Sverige. Stockholm 2002. (Summary in English)

 ISBN 91-7243-005-2

Andersson, Lennart; Svenska flygplan. Stockholm, 1990. (Summary in English)

ISBN 91-85496-33-2

Andersson, Lennart;  Svenskt militärflyg - propellerepoken (Swedish Military Aviation - the Propeller Era). Stockholm 1992

ISBN 91-85496-56-1

Annerfalk, Anders; Flygvapnet 1926-1996 - Från Dronten till Gripen. Ljungsbro 1996

ISBN 91-86642-03-0

Böhme, Klaus-Richard; The Growth of the Swedish Aircraft Industry 1918-1945. Manhattan, Kansas, 1988

ISBN 0-08945-098-1

Hellström, Leif & Fredin, Leif; Kronmärkt - Målning och märkning av svenska militärflygplan under 1900-talet, Stockholm 2000. (Summary in English)

ISBN 91-7243-003-6

Karlström, Björn; Flygplansritningar 3 - Swedish Air Force Bombers 1926-86. Stockholm 1986

ISBN 91-85496-21-1

Munson, Kenneth; Flygplan i färg 8 - Stridsflygplan 1939-45, Stockholm 1972
Norrbohm, Gösta & Skogsberg, Bertil; Att flyga är att leva. Höganäs 1975
Rundberg, Arvid; 100 år i luften. Stockholm 1965

Scheiderbauer, Sven (editor); Alla tiders flyg - De flyghistoriska samlingarna på Flygvapenmuseum. Linköping 1996

ISBN 91-971270-7-8

Widfeldt, Bo & Hall, Åke; B 5 – störtbombsepoken. Nässjö 2000

ISBN 91-971605-7-1

Widfeldt, Bo & Hall, Åke; SAAB 17. Nässjö 1997

ISBN 91-971605-8-X

Widfeldt, Bo & Hall, Åke; Svenska Vingar 1 - Svenska militära flygplan och helikoptrar 1911-1999. Nässjö 1999

ISBN 91-971605-3-9
Widfeldt, Bo; SAAB 35 Draken. Nässjö 1995

ISBN 91-971605-4-7

 


© 2001 Lars Henriksson, Ljungskile, Sweden  Updated 2009-05-13

www.avrosys.nu         

e-mail: henriksson@avrosys.nu